Jul 12, 2014

Kahrolsun İsrail (!)

Bu ifadeyi ne zaman duysam Müslümanların ne kadar aciz bir tavır içerisinde kendilerini ifade etmeye çalıştıklarını görüyorum. Peki bu yerinde bir tavır mıdır? İsrail Devleti tarih içerisinde birçok kez Filistin yerleşkesinde istediği gibi at koşturmakta masum sivilleri katletmekte, gereksiz sebeplerle Filistin halkına saldırmaktadır. Bu olay sadece bugün değil onlarca hatta yüzlerce kez tekrarlanmaktadır. Lanetler havada uçuşmaktadır...

Öncelikle İsrail kelime itibariyle Yakup Peygamber'in adıdır. İslami literatürde Sami dilinde Hazreti İbrahim yani Abraham'ın iki oğlundan yani İshak'ın oğludur. Yaygın görüşe göre İsmail Peygamberin Arapların atası olduğuna İsrail yani Yakup Peygamberin de Musevilerin veya Yahudilerin atası olduğu kabul edilir. Bu anlayış bu her iki dinde kabul edilen bir görüştür. Kuran'da ise İsrail kelimesi Beni-İsrail olarak geçmektedir yani İsrail Oğulları anlamına gelmektedir. Birçok müslümanın bu devletin adının nereden geldiğini bilmez. Bu nedenle 'Kahrolsun İsrail' sözü müslümanca bir söz değildir. Eğer yapılan bu zulme karşı bir tavır geliştirilecekse bu ifadenin seçilmesi yakışıksız kalmaktadır. Kahrolsun Beni-İsrail demek de bir çözüm değildir. Zira İsrailoğulları Kuran'ın birçok yerinde geçmektedir, onların önceden Allah'a sıkı bir bağlılıkları, övülmüş bir kavim oldukları bildirilmektedir. Peki bu zulmü yapanlar kimlerdir?

Yahudiler çok uzun süreden beri devlet kuramamış, her zaman sürgün hayatı yaşamış birçok devlet ve halk tarafında hor görülmüş bir millettir. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde örgütlenmiş bir şekilde hayatlarını sürdürmektedirler. Günümüz İsrail Devleti 1948 yılında Yahudilerin kutsal kabul ettiği Tevrat'ta tekrar dönüş yeri olarak ifade edilen Vadedişmiş Topraklar (Arz-ı Mevut) üzerinde Siyonist hareketin başı Teodor Herzl tarafından kurulmuştur.

Peki Siyonizm nedir? Siyonizm Yahudilerin Kenan ülkesinde devlet kurulmasına destek veren uluslararası bir politikasıdır. Yahudi diasporasını bir şekilde nihai sona ermesi gerekiyordu. Örgütlü ve sistemli çalışmanın sonucu olarak da İsrail Devleti Sion topraklarında kurulmuş oldu. Bu devletin kurulmasında birçok soru işareti belirmekte, uluslararası kuruluşların desteği ve Yahudi göçün başlaması, ardından da toprak mülkiyeti tanınması gibi birçok konu aslında Yahudilerin dünya politikasında geri planda olmalarına karşın direkt siyaseti etkileme başarılarıdır. Günümüzde ise Yahudi nüfuzu çeşitli lobi kuruluşları altında Amerika Birleşik Devletler'in politikasında yer edinmiştir. Hatta Birleşik Devletler'in kuruluşunda Yahudi asıllı politikacıların etkisi büyüktür. Rotary Kulüpleri, Tapınak Şovalyeleri, Mason Örgütleri vasıtasıyla gizli yürütmüş olduğu politikalar ile Dünya siyasetinde güçlü aynı zamanda söz sahibidirler.

Farklı Cihad İfadeleri (?)
Siyonizm veya İsrail'in kanlı politikası altında ezilen Filistinlilerin ve bu zulme ses çıkaramayan İslam dünyasının öncelikli hedefi kendi içerisinde barışık olamadığı konularda önce kendisini gözden geçirmesi, güçlü örgütlerini oluşturması, Filistin halkının ise kendi içerisinde bölünmüşlüğünü gidermesi gerekmektedir. Hamas-El-Fetih gibi örgütlerin bu bölünmüşlük içerisinde başarıya ulaşmaları mümkün değildir. Uluslararası faaliyetlerin de gözden geçirilmesi, haklı gerekçelerin güçlü ifade edilmesi yerinde olacaktır.

Tanka karşı taş, sapan mantığı romantik bir tavırdır. Bundan bir sonuç çıkması muhtemel dahi değildir. Bile bile ölüme gitmektir. İslam dünyasının her seferinde dile getirdiği Yahudi şirketlerinin mallarının protesto edilmesi de diğer bir acizane bir tavırdır. Bu markalara ve kuruluşlara karşı alternatif hiçbir şey üretemeyen, teşebbüs dahi edemeyen Müslüman milletler bu mantığın hiçbir getirisinin olmadığını hatta uluslararası boyutta ne kadar aciz kalındığını göstermektedir. Zenginliği ve lüksü ile övünen Arap devletlerinin sadece tüketici konumda olması, müşterek konularda birlik sağlanamaması, birlik fikrinden uzak yaşanması, yüzlerce siyasi ve dini gurupların varlığı gibi birçok neden aslında verilen savaşın getirisinin ne olacağı belirsizdir...

No comments:

Total Pageviews