Jun 24, 2011

Islamic Creationist Leader: Harun Yahya

"...[Harun Yahya] is an international hero. His books have spread everywhere in the Islamic world. He has developed his own Islamic creationism."
(New Scientist Magazine,22 April 2001, United States of America )

New Scientist defined Harun Yahya as a creationist hero. Adnan Oktar used a pen name as a sign under of his books: Harun Yahya. He explained this Harun/Aaron is helper of Prophet Mosa and, Yahya/John the Baptist is a also helper of Jesus Christ. He said there is no any meaning to used these names.

He works to refute the Theory of Evolution and all materialistic philosophies which is take ideas to based Darwinism, Communism and Fascism; by what he express about.

He published a book to show his aganist about the theory of evolution in 1980's years. After that, He found many arguments to show this theory's falseness, "Piltdown Man" and "Nebraska Man". Many people thinks this theory were proven and supported by many scientists. But Oktar said: this is even not a theory, only is a religion as accepted paganic belief.

Adnan Oktar has many websites and even a national channel which broadcast 24 hours in Turkey. His sites are published almost in all languages, even an African language Kiswahili and Asian languages Sindhi and Bengali. His all e-books were free download from sites all over the world. He said 100 million books downloaded in 2009 from all sites.

MD. Oktar Babuna and students in Malaysia

Harun Yahya has many representatives who to organize conferences anywhere in the world. Mr. MD. Oktar Babuna is one of his close friends. He was invited from many universities by supporters of Yahya's works. He joined many talk-show to present strong evidences to refute evolution theory. He had met with Mr. Harun Yahya in mental hospital of Istanbul when he was a student in university.
Islam Denounces Terrorism
Yahya rejects Islamic terrorism, to based by Quran. He explains this so terrorists takes ideology from Darwinist philosophy. He said: If a person was educated so "human came from an ape", then a person may not think about humane values. So he has published that book 'Islam Denounces Terrorism' after 9/11 terrorist attacts. He presents Islamic morality to protect all people and its peace message. Today in the western world, many people debates about Islamic terrorism and Islamophobia. Harun Yahya as an intellectual leader rejects Islamic terror and this belief all over the world. His another book 'Only Love Can Defeat Terrorism' is important to see how to remove terrorism.

Harun Yahya is most popular author in muslim world. His books are very effective to see details of creation of living matters. Scientific discoveries shows the world was created from nothingness, "zero volume" and  "infinite density". The Big Bang Theory proves the creation of the universe. Mr. Yahya used that argument to write this book 'The Creation of the Universe'.

Author published many books based on scientific truths on biology, cosmology, philosophy, zoology, paleontology, history and political systems and about theirs background, and also on the Islamic values and faith. Harun Yahya has been the most effective muslim intellectual author of the Islamic world who is against to theory of evolution.

*Abdullah Korkmaz
.

Jun 22, 2011

Bölgesinde Lider Ülke: Türkiye

Değişen Küresel Aktörler ve Türkiye Misyonu

Türkiye, küresel düzlemde yürütmüş olduğu istikrarlı dış politika ile bölgesinde saygınlığını arttırmaktadır. Orta Doğu'da yaşanan iç karışıklılıklar ile Türkiye'nin sahip olduğu güçlü demokrasi ve siyasi istikrar, Suriye, Irak ve Mısır halkları için herzaman bir model ülke olma durumunu korumaktadır. Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda bu gibi olayların birçok kez yaşandığı hatta darbe üzerine darbe ile tökezleyen demokrasi ancak 2000'li yıllar sonrasında tekrar işlerliğini kazanabildiğini söyleyebiliriz.

Ak Parti ile başlayan demokraside normalleşme süreci, siyasi zeminleri çok güçlü olmamasına karşın bugün CHP dahil olmak üzere birçok partinin ve kurumun yapısında birçok dönüşümler gerçekleştirebilmişlerdir. Liberal bir sağ parti olarak yorumlansa dahi bazı kesimler tarafından muhafazakar olarak da nitelendirilmişlerdir.

Ak Parti hükümeti, asker-sivil ilişkisini yargı ile korumuş; siyasi alanda askeri vesayetin kabul edilemeyeceğini darbeci zihniyetlerin baskılarına rağmen açık bir tavır ile ortaya koymuştur. Askeri darbelerin hayatın her alanına etki ettiği 60,70 ve 80'li yıllarda Türkiye, kendi iç hesaplaşmaları ile boğuşmaktadır. Ne dış dünyaya kapılarını açabilmiş ne de kendi içersinde bir atılım yapabilmiştir. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, istihdamda birçok sorun katlamalı olarak devam etmiştir.
Der Spiegel:"Boğaz'da Yükselen Güç"
Bugün Del Spiegel Dergisi, yapmış olduğu analizde, Türkiye ekonomisinin gelişmiş Avrupa ülkeleri
ekonomileri ile karşılaştırıldığında çok önemli bir konumda olduğunu ifade etmiştir. Türkiye'yi yükselen bir güç olarak tanımlarken Osmanlı haritasının sınırlarını çizmekten çekinmemiştir. Dergi, Recep Tayyip Erdoğan'ı karizmatik lider olarak yorumlamakta, ekonomideki yaşanan gelişmeler ile halkın güvenini kazandığı sonucuna varmaktadır.

Türkiye sürdürmüş olduğu dış politikada, bölgesinde sıfır sorun anlayışıyla Hamas ile El Fetih arasında uzlaştırıcı tavrı, Suriye olaylarına gösterdiği hassasiyeti, Libya'da Kaddafi'ye verdiği mesaj ile bölgedeki saygınlığını ve ağırlığını hissettirir konuma gelmiştir. Bununla birlikte Balkanlarda Sırbistan ve Bosna Hersek arasındaki ilişkileri güçlendirmek, geliştirmek için yaptığı güçlü diplomatik ilişkilerin merkezinde yer almaktadır.

Niall Ferguson'un Newsweek Dergisi'nde yayınlanan yazısında Osmanlı kavramının tekrar bu dönemde tartışılacağı, izlenen bu süreçte Erdoğan'ın bölgesinde bir Osmanlı yaratmak düşüncesinde olduğunu, tarihteki gücünü tekrar göstereceği kehanetinde bulunmuştur. Yazar, Türkiye'nin ılımlı tavrını sürdüreceğini yazmıştır. Yapılan Türkiye varsayımlarının sadece bir düşünceden ibaret olmaması ve geniş bir analiz ile değerlendirilebilmesi bu açıdan önemlidir.
*Abdullah Korkmaz
.

Jun 16, 2011

Turkish–Israeli relations after Davos and Mavi Marmara

Recep Tayyip Erdogan been again Prime Minister of the Turkey with 50% of votes in 2011 elections. He is a leader of the Turkey with majority votes. He stands very strong to some issues of Turkey and also on foreign policy.

during Peres listening Erdogan

Firstly, He talked very hard to Israeli PM Shimon Peres in the Davos Economic Forum. And then he  got a strong  leadership image in the Islamic world. After this event, many palestinian people hang up Turkish flags at everywhere to show Erdogan's strong posture. Many states shut up to no saying anything for Gaza people. This event been very effective to win Palestinian people's pride.


Some authors criticizes him so hard because of he answer so hard to some question of them. In the Turkey, some intellectuals discuss his political understanding and personality. He has known as a conservative in the Turkey. But His party cabinet is so tolerance and large to have different opinions.


When He won 2002 of elections the war started in the 2003. He had to done a strong foreign policy and specify a location near of Iraq or United States. People who was against to the war in Turkey wanted to be close to Iraq people. So government rejected for help to US Army. But There was a few negative status. Turkey chose a middle way for being impartial between of US and Israel. In the Middle East, there are two power: Israel and USA's overseas fleet formations; so Israel governs to arabic politicians and administrators with behind closed doors. Turkish policy is increasing the effectiveness in the Middle East. After of years; Turks are having old lands of Ottoman Empire with tolerance and love. At least; the people of the middle east are following news what happen in the Turkey. For example; Erdogan met so warmly by people when visited Lebanon and other Middle East countries. Israel State is worrying Turkey's rising policy in the Middle East.An activist killed during the raid on the Mavi Marmara
Mavi Marmara, in the event Israel defends itself. IHH humanity foundation organized the aid campaign for Palestinian people. In international law, this is the crime to attack to force to seeing any dangerous events in international water. Israel state cannot explain this event to using law. How can Israel explain to stop a humanity aid? Many Turkish and activists people were killed by this attack. So after Israel seized the ship soldiers behaved so hard to these people. We have many evidences to show Israel's bloody policy in this event. 
Turkey and Palestine flags together
In the Davos; Turkish PM Recep Tayyip Erdogan said "One Minute" to Isreal's holocaust and its bloody actions in the Palestinian's lands and he been most popular leader in the Arabic states. He won the humanitarian attitude all over the world. The relation of Turkey and Palestine has never existed so strong after 1960's years. Today Turkey is so easy saying something for freedom to exist with Palestine's people.*Abdullah Korkmaz

Total Pageviews